บริการของเรา

อายุรกรรมโรคหัวใจ
โดยนายแพทย์ชูเกียรติ

อายุรกรรมโรคไต และ
ชะลอไตเสื่อม

อายุรกรรมทั่วไป

ตรวจสุขภาพ
และเวชศาสตร์ชะลอวัย

อายุรกรรมโรคหัวใจ โดยนายแพทย์ชูเกียรติ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเบื้องต้น ช่วยบอกความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เป็นมานานแล้ว อาจบอกถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบได้ โดยเฉพาะถ้าตรวจในขณะที่มีอาการเจ็บหน้าอก

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram)

เป็นการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงใช้ตรวจหาความผิดปกติในส่วนต่างๆ ของหัวใจ แพทย์สามารถมองเห็นการทำงานของหัวใจจากจอภาพสีจึงให้ผลการตรวจที่ชัดเจน

ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)

การตรวจ ABI (Ankle Brachial Index Vascular Screening) คือ การตรวจหาร่องรอยการตีบตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลายที่ขา (Peripheral Arterial Disease : PAD) โดยจะอาศัยหลักการเปรียบเทียบความดันโลหิตระหว่างหลอดเลือดแดงที่แขน (Bracial Artery) และหลอดเลือดแดงที่ขาบริเวณข้อเท้า (Ankle)

โดยส่วนมาก ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบ จะมีอาการ ปวดขา ปวดน่อง เวลาเดินหรือออกกำลังกาย และพบว่ามากกว่า 40% ของผู้ที่เป็นโรคนี้มักจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วย และยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้อีกด้วย

อายุรกรรมโรคไต

ให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไต พร้อมเครื่องมือให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนปกติทั่วไป

ให้คำแนะนำและรับปรึกษาวางแผนดูแลโรคไต

ป้องกันการเกิดโรคไต

ชะลอการเสื่อมของไต

การรักษาภาวะแทรกซ้อน

การบำบัดทดแทนไต
 • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Homodialysis)
 • การฟอกเลือดแบบ Online HDF (Hemodiafiltration)
 • การใส่สายสวนหลอดเลือดเพื่อฟอกไตชนิด Double Lumen Catheter และแบบ Pevm Cath

  kidney-3-640x400

  อายุรกรรมทั่วไป

  ให้การดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงอาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคข้อ โรคเลือด โรคสมอง โรคทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้และหอบหืด โรคปอด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม การดูแลรักษาและให้บริการ

  อาการผิดปกติเบื้องต้นที่ควรพบแพทย์

  อาการปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ

  อาการเจ็บหน้าอก, แน่นหน้าอก, หอบเหนื่อย, หายใจขัด

  ความผิดปกติของการบีบตัวของทางเดินอาหาร เช่น ท้องอืด, แน่นท้อง, อาหารไม่ย่อย, ท้องผูกเรื้อรัง, ท้องเสียเรื้อรัง

  การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักฉับพลัน, ปวดข้อ, มีไข้

  ตรวจสุขภาพ
  และเวชศาสตร์ชะลอวัย

  การตรวจสุขภาพ เป็นการตรวจเช็ค และการป้องกันโรควิธีหนึ่ง เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงแนวโน้ม ของสุขภาพ การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

  คลินิกตรวจสุขภาพ MIC มีความพร้อมในการรองรับการตรวจสุขภาพ และให้การวินิจฉัย พร้อมคำแนะนำ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งท่านสามารถเลือกโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสมกับวัยและความเสี่ยง ของร่างกาย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของท่านได้

  คลินิกตรวจสุขภาพ MIC มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพ ที่หลากหลาย เพื่อให้ตรงกับ ความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสุขภาพประจำปี, ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน, ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน, ตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์, ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ และตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

  จอง การตรวจสุขภาพออนไลน์

  Make your Appointment with a doctor