มหาชัย
อินเตอร์เนชั่นแนล
คลินิก

คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรกรรม
โรคหัวใจและโรคไต โดยแพทย์เฉพาะทาง
มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลผู้ป่วย ที่มี
ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือด และโรคไต เช่น โรคไตวายเรื้อรัง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ไขมันในหลอดเลือดสูง
โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคอื่นๆ

คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคหัวใจและโรคไต โดยแพทย์เฉพาะทาง
มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลผู้ป่วย ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือด
และโรคไต เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ไขมันในหลอดเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคอื่นๆ

อายุรกรรมโรคหัวใจ
โดยนายแพทย์ชูเกียรติ

อายุรกรรมโรคไต

อายุรกรรมทั่วไป

ตรวจสุขภาพ
และเวชศาสตร์ชะลอวัย

เวลาทำการ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

08.00 - 20.00

08.00 - 20.00

08.00 - 20.00

08.00 - 20.00

08.00 - 20.00

08.00 - 20.00

08.00 - 20.00

มหาชัย
อินเตอร์เนชั่นแนล
คลินิก

มหาชัย อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคหัวใจและโรคไต โดยแพทย์เฉพาะทาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลผู้ป่วย
ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือด และโรคไต เช่น
โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคอื่นๆ

มหาชัย อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เป็นคลินิก
เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคหัวใจและ
โรคไต โดยแพทย์เฉพาะทาง มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อดูแลผู้ป่วย ที่มีความเสี่ยงในการเกิด
โรคหัวใจ หลอดเลือด และโรคไต เช่น 
โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือดสูง
โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคอื่นๆ

เรามุ่งเน้นในการให้ความรู้และคำแนะนำ
เพื่อป้องกันการเกิดโรค  และคัดกรอง
ผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษา อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด

มหาชัย อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคหัวใจและโรคไต
โดยแพทย์เฉพาะทาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลผู้ป่วย ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือด
และโรคไต เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือดสูง
โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคอื่นๆ

เรามุ่งเน้นในการให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อป้องกันการเกิดโรค  และคัดกรอง ผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับ
การรักษา อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

เรามุ่งเน้นในการให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อป้องกันการเกิดโรค
และคัดกรองผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษา อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

นพ. ชูเกียรติ ฝีมือช่าง

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจ ถือเป็นโรคอันดับต้น ๆ ที่ทำให้คนเสียชีวิต ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ถึง 17.5 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่าลืมดูแลสุขภาพหัวใจ ของตัวเราเอง และคนที่เรารัก

“ดูแลหัวใจด้วยใจ คลินิกมหาชัย ต้องเรา”

โปรโมชั่นของเรา

ติดต่อกับเรา

ADDRESS

1300/329 ถนนนรราชอุทิศ
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

CALL US

WORKING HOURS

วันจันทร์ - อาทิตย์
เวลา 8.00 - 20.00 น.

จอง การตรวจสุขภาพออนไลน์

Make your Appointment with a doctor