หมอของเรา

นพ. ชูเกียรติ ฝีมือช่าง

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

Cardiologist

โรคหัวใจ ถือเป็นโรคอันดับต้น ๆ ที่ทำให้คนเสียชีวิต ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ถึง 17.5 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่าลืมดูแลสุขภาพหัวใจ ของตัวเราเอง และคนที่เรารัก

“ดูแลหัวใจด้วยใจ คลินิกมหาชัย ต้องเรา”

พญ.อรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ

อายุรแพทย์โรคไต

Nephrologist

โรคไตเป็นภัยเงียบ ถ้าผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง มักไม่แสดงอาการ แต่เมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วย โรคมักจะรุนแรงจนไม่สามารถรักษาได้ อยากให้ทุกๆคนดูแบตัวเอง สังเกตอาการเสี่ยงโรคไต ตรวจคัดกรองสุขภาพ ถ้าพบความผิดปกติ จะได้รับการรักษาโดยไว

“เพราะโรคไต รู้ไว รักษาได้”

จอง การตรวจสุขภาพออนไลน์

Make your Appointment with a doctor