เกี่ยวกับเรา

มหาชัย อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรกรรม โรคหัวใจและโรคไต โดยแพทย์เฉพาะทาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลผู้ป่วย ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือด และโรคไต เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคอื่นๆ

เรามุ่งเน้นในการให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อป้องกันการเกิดโรค และคัดกรองผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษา อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ดังพันธกิจ ของเรา

“ดูแลด้วยใจ คลินิกมหาชัย ต้องเรา”

จอง การตรวจสุขภาพออนไลน์

Make your Appointment with a doctor